เงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า

กรุณาอ่านเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้าอย่างละเอียดก่อนทำการสั่งซื้อ บริษัทเควินไลท์ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ใน 2 กรณีเท่านั้น

1. สินค้าไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่ง

2. เปลี่ยน ขนาด หรือ สี (สามารถเปลี่ยนได้เป็นบางรุ่นเท่านั้น)

ทางบริษัทขออนุญาติตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อกับลูกค้าผ่านทางไลน์ @kelvinlight ก่อนการจัดส่ง หากท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบสินค้าทันทีว่าถูกต้องตามรายการสั่งซื้อหรือไม่ ในกรณีสุดวิสัยลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้า กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบภายใน 3 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า หากไม่ได้ทำการติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้า

หมายเหตุ กรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน ขนาด หรือ สี ของโคมไฟลูกค้าต้องตรวจสอบกับทางบริษัทค้าว่าสีและขนาดที่ท่านต้องการยังเหลือในคลังหรือไม่และ ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอง

ขั้นตอนการเปลี่ยนหรือส่งคืนสินค้า

การเปลี่ยนสินค้านั้นลูกค้าต้องติดต่อกับ Kelvin light ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้าโดยส่งไลน์มาที่ line id: @kelvinlight พร้อมกับระบุข้อมูลสินค้าที่ต้องการคืนให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มด้านล่าง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าหากท่านติดต่อเราล่าช้าเกินกว่าวันที่ กำหนด หรือข้อมูลที่ท่านแจ้งมาไม่ครบถ้วนตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้

1. รหัสการสั่งซื้อ (Order ID)

2. รหัสสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน (Item Number)

3. รูปถ่ายสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยน (ในกรณีสินค้าชำรุด หรือได้รับสินค้าผิด)

4. เหตุผลในการเปลี่ยนสินค้า (กรณีเกิดความผิดพลาดจากทางบริษัทค้า, ต้องการเปลี่ยนขนาดหรือสี)

หลังจากทางบริษัทได้รับข้อความแล้ว จะทำการติดต่อท่านกลับเพื่อยืนยันรายการสินค้าที่สามารถเปลี่ยนได้ ท่านจะสามารถส่งสินค้ากลับให้เราได้ หลังการเราได้ทำการสรุปรายละเอียดทั้งหมดกับท่านแล้ว การส่งคืนสินค้าจะต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับแจ้ง ลูกค้าจำต้องจ่ายค่าจัดส่งไปก่อน และทางบริษัทจะทำการคืนเงินค่าจัดส่งให้เป็นบางกรณี หลังส่งสินค้าคืนแล้วกรุณา Line มาเพื่อเป็นหลักฐานการส่งไปรษณีย์ ทางบริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าให้หลังจากได้รับสินค้าจากลูกค้าแล้วเท่านั้น

หมายเหตุ: ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่ตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนโคมไฟทุกชนิด เว้นเสียแต่เป็นความผิดพลาดของบริษัท

2. แจ้งความต้องการจะเปลี่ยนสินค้าหลังจาก 3 วัน

3. ส่งคืนสินค้ามาโดยไม่มีคำยืนยันการรับคืนจากทางบริษัท

4. ส่งคืนสินค้าคืนมาล่าช้ากว่า 3 วัน นับวันที่มีการยืนยันการรับคืนจากบริษัท

5. สินค้าเคยถูกใช้แม้เพียงครั้งเดียว

6. สินค้าไม่ได้อยู่ในสภาพเดิม, สินค้าถูกแกะ ฉีด หรือตัดออกบาร์โค๊ด

7. สินค้าถูกปรับแต่ง

8. สินค้าถูกทำให้มีตำหนิหรือชำรุดโดยลูกค้า

9. รูปทรงของสินค้าเปลี่ยนแปลงไปโดยเนื่องจากการทดลองใช้

10. คืนสินค้าไม่ครบ*

*ในกรณีที่สินค้าที่ลูกค้าต้องการจะเปลี่ยนนั้นประกอบด้วยสินค้าหลายชิ้นใน 1 รายการเช่น โคมไฟหนึ่งชุดประกอบไปด้วย สายไฟ ฐานที่ใช้ยึดเพดาน น๊อต เป็นต้น หากลูกค้าไม่สามารถคืนสิ้นค้าทั้งหมดให้ครบถ้วนได้ ทางบริษัทจะสงวนสิทธิ์การคืนสินค้า